Üyelik Şartları ve Sözleşmesi

KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
İşbu Anlaşma Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); www.florsia.com'un sahibi ile cep telefonu uygulamaları arasında; adres: Kazım Karabekir Mah. 854/1 Sok. No:2/12 Gaziosmanpaşa/ İstanbul, İstanbul Ev Tekstil Ürünleri.(“FLORSİA”) ve web sitesi kullanıcısı veya mobil uygulamaların üye kullanıcıları www.florsia.com ve mobil uygulamanın (“Platform”) üyesi olup aşağıdaki şartları (“Üye”) kabul ederek; FLORSİA’nın  sunduğu Hizmetlerden yararlanmak için bir Üyenin yerine getirmesi gereken şartları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

ALICI ve TEDARİKÇİ bundan sonra bireysel olarak "Taraf" ve toplu olarak "Taraflar" olarak anılacaktır.

TANIMLAR
Satıcı: Bir platform üzerinden elektronik ticarete tabi olan bir ürün veya hizmeti başlatan veya satan tüzel kişiyi ifade eder.

Alıcı: Elektronik ticarete konu olan ürünleri veya hizmetleri bir platform üzerinden satın almak amacıyla satın alan veya hareket eden tüzel kişiyi ifade eder.

Servis sağlayıcı: Elektronik ticarette faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Dış Kaynaklı Hizmet sağlayıcı: Diğer kişilerin ekonomik ve ticari ticaret faaliyetlerinde bulunmalarına izin vermek için elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası: wwww.florsia.com platformu üzerinden erişilebilen ve FLORSİA’nın kişisel verileriyle ve çerezlerin kullanımıyla ilgili genel gizlilik politikasını oluşturan metinleri ve bunların hangi amaç ve amaçları içerdiğini gösterir.

Hesabım Sayfam: Üyeye özgü, yalnızca Üye'nin kendi oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresi ile erişebileceği, bir Üyenin Platformdaki çeşitli uygulama ve Hizmetlerden yararlanabileceği bir sayfa anlamına gelir. başvuru için gerekli olan kişisel veri ve bilgileri girebilecekleri işlemlerdir.

Hizmetler: Üyelerin işbu Anlaşmada belirtilen işlevleri ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak için FLORSİA tarafından uygulanan uygulamaları ifade eder.

LPPD: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasına atıfta bulunmaktadır.

Üye: www.florsia.com adresinde bulunan üyelik sözleşmesinin şartlarını ve gizlilik beyanlarını kabul etmiş ve “Üye” unvanını almış olan gerçek kişileri ifade eder.

Kullanıcı / Ziyaretçi: www.florsia.com'u web sitesine üye olmadan ziyaret eden kişileri ifade eder.

Misafir Kullanıcı: www.florsia.com adresinden alışveriş yapan, web sitesine üye olmadan kimseyi ifade eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Üyelik statüsü kazanmak için, Üye olmak isteyen kullanıcının Platformda bulunan Üyelik Sözleşmesini onaylaması, gerekli alanları doğru ve güncel bilgilerle doldurması ve Üyelik başvurusunun değerlendirmesini ve onaylamasını sağlaması gerekir. FLORSİA. Üye olmak isteyen kullanıcılar 18 (onsekiz) yaşından büyük olmalıdır. Onay sürecinin tamamlanması ve Üyeye bildirilmesi üzerine, Üyelik statüsü yürürlüğe girer ve bu nedenle, Üye İşbu Anlaşma'da ve Platformun ilgili alanlarında belirtilen hak ve yükümlülüklere sahip olur. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi doğru ve güncel bir şekilde olmalıdır. Bilgiler doldururken doğru ve güncel bilgi vermeyen üyeler, ortaya çıkabilecek tüm zararlardan kişisel olarak sorumludur. Üye, Hesabım Sayfasındaki “Üyeliği İptal Et” düğmesine tıklayarak üyelik durumunu iptal etme hakkına sahiptir. Üyeliğin iptal edilmesi, gönderilen ticari elektronik mesajların onaylanmaması anlamına gelmez. Üyenin, elektronik mesaj gönderme konusundaki onayını ayrıca ve özel olarak iptal etmesi gerekir.

3.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin ait olduğu ve bu konuda FLORSİA 'ya talepte bulunan kişi ile ilgili ihtilaf halinde, ilgili Üyelik hesabı ile herhangi bir Hizmet için FLORSİA’ya en son ödemesini yapan kişi, Üyelik hesabının sahibi olarak kabul edilir ve buna göre işlem yapılır.

3.3. Bir Üyenin Platformda gösterilen kampanyalar ve / veya reklamlarla ilgili olarak bir yasal işlem veya satın alma işlemi başlatmak istemesi durumunda, tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve gerekli tüm yasal prosedürleri yerine getirmekle yükümlü olduklarını kabul ve beyan eder, Platformda belirtilenleri de içeren ve FLORSİA’nın söz konusu yükümlülük ve prosedürlerin farkında olmaktan veya bunları üstlenmekten sorumlu olmayacağını da içerir.
3.4. Üye, FLORSİA’dan Platform yoluyla yapılan alımlarla yapılacak olan uzak satış sözleşmesinde, FLORSİA’nın Satıcı taraf olduğunu ve Alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan eder; yukarıda belirtilen uzak satış sözleşmesi ilişkisi bakımından, FLORSİA’nın yalnızca Satıcının tüketici yasası ve uygulanabilir mevzuatı ile ilgili olarak kendilerine karşı sorumlu olduğunu ve diğer tüm mevzuatlarla ilgili olarak tüm sorumluluğu üstlendiklerini kabul ve beyan ederler.

3.5. FLORSİA, bir Üyenin satıcıdan ve Alıcıdan satın alacağı ürünler için tahsil etme yetkisine sahip olacak ve FLORSİA'ya yapacakları ödeme Satıcıya ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır.

3.6. Üye, Platform üzerinden yürüttüğü işlemler ve yazışmalarla ilgili olarak, bu Sözleşme Üyeliği Anlaşmasındaki hükümlere, yürürlükteki mevzuata ve etik kurallara uyacağını kabul ve beyan eder. Üyenin Platform içindeki eylem ve işlemleriyle ilgili yasal ve cezai sorumluluklar Üyeye aittir.

3.7. Yürürlükteki mevzuat uyarınca, yetkili makamlar tarafından talep edilmesi halinde FLORSİA, Üye ile ilgili olan bilgileri söz konusu makamlarla paylaşabilir.

3.8. Sahtecilik, sahtekarlık, Platformun kötüye kullanılması ve Türk Ceza Hukuku açısından suç teşkil edebilecek suçlar söz konusu olduğunda, Üyelikten Platform aracılığıyla üyelik ve / veya alışveriş sürecinde üyelik sırasında elde edilen kişisel bilgiler başkalarına sağlanabilir. Bir suçun tarafı olabilecek üyeler, tarafların yasal haklarını kullanmalarını talep eden konu ile sınırlı ve bu bağlamla sınırlı.

3.9. Hesabım Sayfasına erişmek ve Platform üzerinden işlem yapmak için Üye tarafından istenen kullanıcı adı ve şifre bilgileri Üye tarafından oluşturulur; Bu bilgilerin gizliliği ve güvenliğine ilişkin sorumluluk Üyeye aittir. Üye, kullanıcı adı ve şifre oluşturma işlemlerinin kendileri tarafından gerçekleştirildiğini, bu işlemlerden doğan sorumluluğun kendilerine ait olduğunu ve yapmadıklarını iddia eden herhangi bir itiraz ve / veya itirazda bulunmayacağını kabul ve beyan eder. şahsen bu işlemleri ve / veya bu itiraz veya itiraz ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacaklarıdır.

3.10. Üye, özellikle aşağıdaki durumlarda Yasa ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanamaz. Platformu herhangi bir kişi adına veritabanı olarak kullanmak, bir kayıt veya dizin oluşturmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek; Platformu tamamen veya kısmen bozmak, değiştirmek veya tersine mühendislik amacıyla kullanmak için kullanmak; Sahte bilgilerle veya başka bir kişinin bilgilerini kullanarak, yanlış veya yanlış beyan edilmiş konut adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap detaylarını kullanarak, sahte Üyelik hesapları oluşturmak için yanlış veya yanlış beyan edilmiş kişisel veri kullanımı ve bu hesapların yanlış kullanılmasıyla işlemlerin yapılması. Üyelik Anlaşmasına veya ilgili yasalara, başka bir Üyenin hesabını izinsiz kullanmak, başka bir kişi olarak hareket etmek veya sahte bir isim ile parti veya katılımcı olarak hareket etmek; Yorum ve puanlama sistemlerinin, Platformun dışındaki yerlere Platform üzerinde yorum yapmak veya Platformları manipüle etmek için kullanma amacı ile ilgisi olmayan şekilde yayınlamak gibi Platformla ilgisi olmayan amaçlar için kullanılması; Platformda, Platformun veritabanında, Platformdaki herhangi bir içerikte virüs veya diğer zararlı yazılımların yayılması; Teknik sistemlerde ve iletişimde aşırı yüklenmeye neden olacak eylemlerde veya teknik prosedüre zarar verebilecek işlemler için, "ekran kazıma" yazılımı veya FLORSİA’nın otomatik programlar, robotlar, web tarayıcıları gibi yazılı izni olmadan Platformda kullanılacak sistemler için örümcekler, veri madenciliği ve veri taramaları ve Platformdaki tüm içeriklerin tamamen veya kısmen kopyalanması, yayınlanması veya kullanılması.

3.11. Üye, hiçbir koşulda FLORSİA malzemesine ve Platformun teknik zararına neden olmadan Platformda işlem yapmaktan sorumludur. Üye, Güvenlik yazılımı ve lisanslı ürünler de dahil olmak üzere her türlü zararlı program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. Gibi alanlardan korunmak için gerekli tüm önlemleri aldıklarını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Üye Hesabım Sayfasına robot veya otomatik erişim yöntemleri ile girmeyeceklerini kabul eder.

3.12. Platformun veya içeriğinin İşbu Sözleşmede belirtilen kullanım şartlarına veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı kullanılması, yasaya aykırı sayılır; FLORSİA, dava açma, dava açma ve talepte bulunma hakkını saklı tutar.

KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİK VE KORUNMASI
4.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi:

FLORSİA, Platformda sunulan Hizmetlerden yararlanmak için Platform üzerinden Üyelerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ve bu verilerin güvenliğini ve korunmasının sağlanmasında, LPPD de dahil olmak üzere her türlü düzenlemeye uymaya önem vermektedir. Bu bağlamda, FLORSİA, Üyeler tarafından sağlanan kişisel bilgileri Kişisel Bilgilerin Gizliliği ve Korunması Politikasına ve www.florsia.com platformunda bulunan bu Sözleşmeye uygun olarak, Üyeler tarafından sağlanan kişisel verileri toplar, kullanır, iletir ve işler. Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikası, bu İşbu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

4.2. KİŞİSEL BİLGİLERİN İŞLEME AMAÇLIĞI:

Üyelik statüsü kazanmak için Üyenin göndermesi gereken Kişisel Veriler işlenir;

FLORSİA ve Üye Üyelik Sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
Tüketici Koruma Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca Üyelik Sözleşmesinden doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, Türk Ticaret Kanunu, No. 5651 ve Vergi Usul Kanunu (düzenlemelerle ilgili olarak),
Size Üye olarak sunabilmek, kişisel zevkinize ve tercihlerinize göre indirimler, fırsatlar ve avantajlar sağlamak ve onayınız üzerine ticari elektronik mesajlar göndermek,
Müşteri memnuniyetinizi / sadakatinizi arttırmak için kullandığımız çeşitli CRM uygulamaları bağlamında.

4.3. Kişisel Verilerinizle İlgili Kullanım ve Haklar:

FLORSİA olarak kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak işlenip işlenmediğini bilme haklarınız,

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek, Kişisel veriler işlenirse prosedür hakkında bilgi isteyin, Kişisel verilerin işlenme amacı hakkında bilgi edinmek ve kişisel verilerin amaç için uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek, Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında iletildiği üçüncü kişiler hakkında bilgi edinmek, Eksik veya yanlış işlenmiş kişisel verilerin düzeltilmesini istemek, 7. maddede belirtilen hükümler dahilinde kişisel verilerin silinmesini veya imha edilmesini istemek, Kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü tarafların (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemler hakkında bilgilendirilmesini istemek, İşlenmiş verileri sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz ederek, ilgili kişinin zararına olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, Kişisel verilerin yasadışı işlenmesi sonucu zararların devam etmesi durumunda tazminat talep etme hakkı vardır. Kişisel verilerin kullanımı ve bunlarla ilgili koşullar ve haklarınız hakkında daha fazla bilgi için, Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikamızı inceleyebilir ve info@florsia.com adresine bir e-posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz. Kullanacağınız e-posta adresi, FLORSİA üyelik işleminiz sırasında gönderdiğiniz e-posta adresi olmalıdır. Aksi takdirde diğer e-posta adreslerinden gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

4.4. Kişisel Verilerin İletimi: Sizin için ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması için, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden, kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, satınalma siparişi bilgileri ve sahip olduğunuz pazarlama bilgilerinden en yüksek faydayı elde etmeye ilişkin işlemlerin planlanması FLORSİA ile olan yasal ilişkiniz kapsamında paylaşılacak, FLORSİA tarafından paylaşılacak:
Satın almış olduğunuz ürünlerin size veya başka bir adrese teslim edilmesini sağlamak için kargo şirketleri ile,
Satın aldığınız ürüne ilişkin iptal, iade, değişim talep ve şikayetlerinizi hızlı bir şekilde size iletmek üzere çağrı merkezi veya sitemizdeki online yardım ile,
Kullanıcı alışkanlıklarının belirlenmesinde hedefleme, profilleme ve analiz yapmak.
Ticari elektronik mesaj onayına referansla, üyelik sürecinde FLORSİA'ya vermiş olabilirsiniz; İndirim kampanyaları sunmak, özel içerik sunmak, dijital pazarlama, yerinde yeniden pazarlama ve reklam yapmak,
Şirket işlerinin ve stratejilerine dayalı süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi bağlamında, reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon işlemleri,
Şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve pazarlanmasına yönelik pazar araştırması işlemlerinin planlanması ve uygulanması bağlamında pazar araştırması ve anketleri,
gerektiğinde ve yeterli derecede, yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarımızla.

 4.5. Veri Güvenliği Önlemleri:

FLORSİA, kişisel verilerin LPPD uyarınca güvenli bir şekilde korunmasını sağlamak ve yetkisiz erişimin ve yasadışı veri işlemenin önlenmesi için gerekli tüm önlemleri alır. Bu içerikte:
Kişisel Verileri “https” ile açan Web Siteleri Bu şekilde, yetkisiz 3. kişilerin Üye tarafından paylaşılan kişisel verileri Web sitesinde görmesi engellenir.
WAF ve CDN, kişisel verilerin dış kaynaklı tehditlere karşı korunması için kullanılmaktadır.
Bir Erişim Yetki ve Kontrol matrisi ile şirket içindeki ilgili bölümlerin Üyelerin kişisel verilerine sınırlı erişimi sağlanır.
Üyelerin kişisel bilgileri, Kargo Şirketi veya Bilgi İşlem hizmetleri aldığımız 3. Taraf Şirketlerle gerekli derecede ve gerektiği durumlarda paylaşılmaktadır. Elektronik ortamda
üyelerin kişisel verilerini paylaşmak için güvenli kanallar kullanılıyor. Daha fazla bilgi için
veri güvenliği ile ilgili Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Politikamızı görebilirsiniz.

4.6. Kişisel Verilerinizdeki Değişiklikler ve / veya Güncellemeler

Üyeler, istedikleri zaman Hesap Sayfasından şahsi verilerinde değişiklik veya güncelleme yapabilir.

4.7. Kişisel Verilerin Korunma Süreleri:

Üyeliğinize atıfta bulunularak işlenen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen sürelerle sınırlı olarak FLORSİA tarafından korunmaktadır:
Üyelik durumu aktif olduğu sürece,
Trafik bilgileriniz - 2 yıl, Kanun uyarınca. 5651,
Üyelik statüsü sona erdiğinde:
TCC ve TPL uyarınca 5 yıl, 10 yıl,
1 yıl, ticari elektronik mesaj onayınızı geri çektiğiniz tarih itibariyle Elektronik Ticaret düzenlemesi uyarınca.
Elektronik Ticaret düzenlemelerine göre 3 yıl, tüm elektronik ticaretle ilgili kayıtlar,
Tüketici Koruma Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu uyarınca 10 yıl.
Bu yasal süreler geçtikten sonra, kişisel verileriniz gizlenecek ve FLORSİA tarafından kullanılabilecektir.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
“FLORSİA” marka ve logosunun, “FLORSİA” mobil uygulamasının fikri mülkiyet hakları ve Platform tasarımı, yazılımı, alan adı ve FLORSİA tarafından bunlarla ilgili olarak üretilen her türlü ticari marka, tasarım, logo, ticari elbise, slogan ve diğer içerik , FLORSİA 'ya aittir. Üyeler, FLORSİA 'nın veya fikri mülkiyet haklarına tabi iştiraklerinin mülkiyetinden elde edilen işleri yazılı izin olmadan kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz veya çoğaltamaz. Üyeler, mobil uygulamayı veya Platformu, FLORSİA 'nın yazılı izni olmadan tamamen veya kısmen başka bir ortamda kullanamazlar. Bir Üye veya üçüncü tarafların FLORSİA 'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği durumlarda, Üye, FLORSİA 'nın ve / veya söz konusu üçüncü tarafın doğrudan ve dolaylı zarar ve maliyetlerini telafi etmek zorunda olduğunu beyan eder.
Platformda ilan edildikleri tarihte geçerli olmak üzere kalan hükümler, karar ve sonuçları üretmek için geçerli kalacaktır.

KUVVET BAKIMI
İsyan, ambargo, lokavt,seferberlik, devlet müdahalesi, grev, iletişim sorunları,  iş eylemleri veya grevler, siber saldırılar, altyapı ve internet arızaları, sistem geliştirme ve yenileme çalışmaları ve bunlardan kaynaklanabilecek arızalar durumunda , elektrik kesintileri, göç, fırtınalar, yangın, patlamalar, taşkınlar, salgınlar veya diğer doğal afetler veya kontrolü dışındaki, FLORSİA 'ya atfedilemeyen ve öngörülemeyen (“Mücbir Sebep”) önlenemeyen veya geciktirilmeyen diğer olaylar İşbu Üyelik Sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getiren FLORSİA, Mücbir Sebep nedeniyle İşbu Üyelik Sözleşmesinin ihlali sayılmaz. Önlenen veya ertelenen yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

GENEL HÜKÜMLER
8.1. Üyeler, işbu Anlaşma'dan doğabilecek bir anlaşmazlık durumunda, FLORSİA 'nın resmi defterleri ve ticari kayıtları ile FLORSİA 'nın veri tabanında ve sunucularında tutulan elektronik bilgilerin ,e-arşiv kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, çok önemli ve münhasır olarak kabul edileceğini kabul eder. Kanıt ve bu fıkranın 193 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu uyarınca delil niteliğinde bir sözleşme olarak kabul edileceğine karar verilmiştir. 6100.

8.2. İşbu Anlaşma Üyeliği sadece Türkiye Cumhuriyeti Kanunları tarafından yönetilecektir. İstanbul Tüketici Hakem Heyeti ve İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairesi, İşbu Üyelik Anlaşmasından doğan veya işbu Anlaşma ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümü konusunda yetki sahibidir.

8.3. FLORSİA, üyelik sürecinde üyelerine ayrıntılı bilgi veren e-posta adresi, telefon veya SMS ile Üye ile irtibata geçecektir. Üye, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel ve doğru tutmaktan sorumludur.

8.4. İşbu Anlaşma Üyelik Sözleşmesi, konuyla ilgili Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını teşkil eder. Bu Üyelik Sözleşmesinde yer alan herhangi bir hükmün, kısmen veya tamamen yetkili bir mahkeme, tahkim komisyonu veya idari makam tarafından uygulanamaz veya makul olmayan bir şekilde ilan edilmesi halinde, bu Üyelik Sözleşmesi, geçersizliğin, uygulanamazlığın veya söz konusu uygunsuzluğun derecesine göre ayrı sayılabilir ve kalan hükümler yürürlükte kalmaya devam eder.

8.5. Üyeler, işbu Üyelik Sözleşmesinde belirtilen haklarını veya yükümlülüklerini FLORSİA önceden yazılı izni olmadan hiçbir şekilde devredemezler.

8.6. Taraflardan herhangi biri tarafından bu Sözleşme kapsamında kendisine verilen herhangi bir hakkın kullanılmaması veya yerine getirilmemesi, bu hakkın feragatı sayılmaz veya ileride bu hakkın kullanılmasını veya uygulanmasını önleyemez.

8. maddeden itibaren bu İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üyelerin her bir konuyu, hükümü okuduğu ve onayladığını, onayladığı andan itibaren de elektronik ortamda yürürlüğe girecektir.